Ag úsáid an suíomh seo trí Ghaeilge

Má tá suim agat an suíomh seo a úsáid tríd mheán na Gaeilge lean na treoracha seo thíos:

1.-Aimsigh an t-íocón Browsealoud agus cliceáil ar

2. Tar éis cliceáil ar an íocón feicfidh tú an clár seo:

3. Cliceáil ar an íocón don chruinneog.

4. Roghnaigh ‘Gaeilge’ ón roghchlár anuas agus lean na treoracha.

5. Tabhair rochtain do Browsealoud nuair a iarrfar ort.

Ag comhrá trí mheán na Gaeilge

Faoi láthair níl baill fhoirne le líofacht sa Ghaeilge, fostaithe ag Obair Dheonach Éireann. Má tá suim agat labhairt le duine trí Ghaeilge, seol r/phost chuig info@volunteer.ie agus déanfaidh muid iarracht tú a chuir i dteagmháil le cainteoir Gaeilge ó nár phobal oibre.